پروژه SCM  ( مغز ابری علم )



این پروژه مربوط به ساخت ابرکامپیوتر ، توسط تیم پژوهشی انجمن فیزیک پیام نور کرج میباشد 


لطفا ما را در این پروژه یاری کنید 


برای اطاع بیشتر ، از پروژه و کمکی که میتوانید انجام دهید ، به گروه پشتیبانی و کانال تلگرام پروژه مراجعه کنید 



لینک گروه پشتیبانی : 


لینک


لینک کانال پروژه : 


https://t.me/scm000