✅مسئله:
یک فیزیک پیشه  با ماشینی تپه ای رو به سمت بالا میره با سرعت 40km/hبه محض رسیدن به قله باسرعت60km/hرو به پایین می اید.

✅سرعت متوسط؟

 

 

منتظر پاسخ های شما هستیم

این سوال با توجه به کتاب هالیدی 1 طرح شده است

به نظر شما جواب چی میشه ؟