آقای دکتر کامران وفا استاد دانشگاه هاروارد، و دارنده مدال دیراک و عضو فرهنگستان علوم آمریکا، ساعت 14 روز دوشنبه 26 خردادماه 1393 در رابطه با  «نظریه ریسمان و فیزیک هندسی» سخن خواهند گفت.
 
 این برنامه با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و شاخه فیزیک ذرات و میدان‌های انجمن فیزیک ایران در تالار علامه امینی پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. شرکت در این سخنرانی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

منبع:انجمن فیزیک ایران