42 سال قبل این فیزیکدان نظری نظریه خود مشهور به «تابش هاوکینگ» مطرح کرد اما حالا دو گروه از محققان به صورت جداگانه اعلام کرده‌اند که مدارکی برای اثبات این نظریه به دست آورده‌اند. هاوکینگ در نظریه خود اعلام کرده بود که تمامی موادی که با سیاهچاله‌ها تماس برقرار می‌کنند، توسط آن بلعیده نمی‌شوند و گاه ذرات ریز نور از دل سیالچاله‌ها بیرون رانده می‌شوند. به اعتقاد هاوکینگ

 

فوتون‌ها حین فرار از دل سیاهچاله کمی انرژی  می‌گیرند و این کاهش نظریه تابش هاوکینگ به پرسش‌های فراوانی درباره عملکرد سیاهچاله‌ها پاسخ داده‌است، اما در عمل مشکلاتی را به وجود اورده‌است که فیزیکدانان همچنان در تلاش برای رفع آنها هستند. جف استاینهار از دانشگاه تکنیون معتقد است راه‌حلی برای اثبات نظریه هاوکینگ یافته‌است. مشکلی که برسر راه اثبات این نظریه وجود دارد،‌ناچیز بودن شدت تابش انرژی است که ذرات حین فرار از سیاهچاله به همراه می‌برند. این مقدار انرژی به اندازه‌ای ناچیز است که ردیابی آن از فاصله هزاران سال نوری تقریبا غیرممکن است. اما استاینهار موفق به ایجاد سیاهچاله‌ای آزمایشگاهی با استفاده از صوت شده‌است و شاهد آن بوده که ذرات انرژی را از این سیاهچاله می‌ربایند. به گفته وی در این آزمایش هلیوم تا دمای بالاتر از صفر مطلق سرد شد و پس از آن با سرعتی بالا به چرخش درآمد تا حصاری ایجاد کند که امواج صوت قدرت عبور از میان آن را نداشته‌باشند. وی مشاهده کرد که در این وضعیت فونون‌ها، بسته‌های بسیار کوچک انرژی که امواج صوتی را ایجاد می‌کنند،‌از میان این سیاهچاله صوتی به بیرون نشت می‌کنند،‌درست مانند آنچه در معادله هاوکینگ پیش‌بینی شده‌است. از سویی دیگر دانشمندان در دانشگاه اوتاوا در تلاشند تا تابش هاوکینگ را ردیابی کنند و برای انجام آن تکنیکی جدید راتشریح کرده‌اند که می‌توان با استفاده از آن زندگی یک سیاهچاله را در گذر زمان تعقیب کرد. یافته‌های این تکنیک جدید نیز نشان می‌دهد هر نوع ماده یا داده‌ای که از افق رویداد سیاهچاله عبور می‌کند، ناپدید نمی‌شود اما به آرامی و طی آخرین مرحله نابودی سیاهچاله به بیرون نشت می‌کند. دانشمندان برای انجام این آزمایش ابتدا باید حدس می‌زدند یک سیاهچاله چگونه با میدان تابش هاوکینگ که آن را احاطه کرده،‌تعامل دارد. به گفته دانشمندان نتایج بررسی‌های آنها با بخش سیاهچاله‌های ثابت و غیرقابل تغییر نظریه هاوکینگ برابری می‌کند. اگرچه نتایج هردو تحقیق باید به تایید برسند اما به نظر می‌آید دانشمندان یک قدم دیگر به اثبات یا رد نظریه تابش هاوکینگ نزدیک‌تر شده‌اند