پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی
14 و 15 اردیبهشت ماه 1395 
دانشگاه ارومیه

اطلاعیه کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس:

 • محمد اخوان (دانشگاه صنعتی‌شریف)
 • اصغر اسمعیلی (دانشگاه ارومیه)
 • سیداکبر جعفری (دانشگاه صنعتی‌شریف) دبیر کمیته
 • صدیقه دادرس (دانشگاه الزهراء)
 • مرتضی زرگرشوشتری (دانشگاه شهیدچمران اهواز)
 • هادی سلامتی (دانشگاه صنعتی‌اصفهان)
 • حسن صدقی‌گمچی (دانشگاه ارومیه)
 • محمدرضا محمدی‌زاده (دانشگاه تهران)


کمیته اجرایی کنفرانس:
 • محمدتقی احمدی
 • جمشید اسدی
 • مهدی امنیت‌طلب
 • اکبر جعفری
 • گلشاد خیری
 • حسن صدقی  دبیر کمیته
 • رحیم نادرعلی

تاریخ‌های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: 28 اسفندماه 1394
آخرین مهلت ثبت نام: 16 فروردین ماه 1394

هزینه های کنفرانس:
هزینه شرکت:عادی: 1.400.000 ریال
اعضای انجمن: 1.200.000 ریال
دانشجویان: 900.000 ریال
هزینه‌های فوق مربوط به حق شرکت کنفرانس است و تامین محل اقامت و غذا به عهده شرکت‌ کنندگان می‌باشد.

 • شرکت کنندگان می توانند جهت رزرو هتل مستقیما با هتل‌های معرفی شده تماس حاصل فرمایند (لازم به توضیح است مرکز آموزشی- رفاهی فرهنگیان ارومیه برای حداکثر 60 نفر سرویس می دهد که توصیه می شود دانشجویان عزیز شرکت کننده  از آن مکان برای اسکان استفاده کنند)
 • هزینه ناهار میهمانان در دانشگاه ارومیه حداکثر 15 هزار تومان و هزینه شام میهمانان به عهده خود در هتل های محل اسکان خواهد بود.
 • صبحانه میهمانان همراه هزینه اسکان در هتل ها خواهد بود.
 • درصورت انصراف شرکت کنندگان تا دوهفته پیش از زمان برگزاری کنفرانس 10% حق ثبت‌نام کسر و در مدت زمان کمتر از دو هفته 30% حق ثبت نام کسر و مابقی به شرکت کننده بازگردانده خواهد شد.

مشخصات هتلها برای تماس مستقیم شرکت کنندگان و اسکان (برعهده شرکت کننده) به این شرح است:


همچنین مطابق سنت جاری کنفرانس‌های قبلی از این سری، جوایزی به بهترین پژوهشگر جوان و پوستر برگزیده اهداء خواهد شد.


نشانی کمیته علمی:
تهران، انجمن فیزیک ایران
تلفن: 02166905247

نشانی کمیته اجرایی:
ارومیه، جاده سرو کیلومتر 11، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه فیزیک 
تلفن 31942047-044
دورنگار 32753172-044
نشانی پست الکترونیکی   supercond5urmia@gmail.com