جلسه 135 ام باشگاه فیزیک تهران در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 95 با حضور جناب آقای دکتر کامران وفا، استاد دانشگاه هاروارد، دارنده مدال دیراک و عضو فرهنگستان علوم آمریکا به صورت ویژه و برای عموم برگزار میشود. موضوع سخرانی ایشان «نقش هندسه در فیزیک مدرن» خواهد بود. این جلسه باشگاه فیزیک در 13 اردیبهشت 95 در دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد.