انتشارات انجمن فیزیک ایران با همکاری انتشارات نیاز دانش، کار خود را آغاز کرده است.
 از نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند برای چاپ کتاب دعوت می‌شود، کتاب‌های علوم پایه خود در گرایش فیزیک را برای بررسی به انتشارات انجمن فیزیک ایران بسپارند.


منبع : انجمن فیزیک ایران