موضوع سخنرانی و سخنران این جلسه
شکارچیان میکروسکوپی
دکتر رضا اجتهادی
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

زمان: ۹۴/۹/۲
مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
آدرس:‌ 
آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی، روبروی کوچه نوزدهم
قوانین بقای جرم و تکانه و انرژی بر موجودات زنده نیز حاکم است. مولکول آبی که در بدن ما است و زندگی ما به آن وابسته است با مولکول آبی که در ابر، اقیانوس و یا در یخ های ستاره دنباله دار یافت میشود یکسان است.
ولی موجود زنده مجموعه ای از مولکول هایی هستند که به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند در کنار هم حرکت هایی هدفمند داشته باشند تا بتوانند تغذیه، رشد، و تولید مثل خود را مدیریت کنند. ولی این حرکتها هیچ یک از قوانین فیزیک را نقض نمیکنند. این حرکتها در ابعاد میکروسکوپی و توسط ماشین هایی که به آنها ماشین های مولکولی میگوییم انجام میشوند و حرکتهای ماکروسکوپی ما برایند فعالیت تعداد بسیار بیشمار این ماشین ها در ابعاد میکروسکوپی هستند.

شناخت فیزیک حیات به ما نه تنها کمک میکند درک درست تری از حیات داشته باشیم، بلکه میتواند به اختراع ابزارهایی که سلامت و کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد کمک کند.

در این سخنرانی نه تنها با مکانیزم کار این ماشین ها آشنا میشویم بلکه مدلی برای توصیف هدفمند حرکات آنها ارایه میشود.