انجمن فیزیک برای دور جدید فعالیت های خود انتخابات برگزار میکند 

دوستانی که برای شرکت در انتخابات کاندید میباشند میتوانند اسم و فامیل و شماره دانشجویی و گرایش خود را به شماره 09126621686 آقای بشکنی پیامک کنند 


تاریخ برگزاری انتخابات   شنبه   94/8/23    ساعت 11:30 الی 12:30  واقع در کلاس 220 
از دوستان دعوت به عمل می آید در این انتخابات شرکت نموده و ارادت خود را به زحمات بچه های انجمن ابراز نمایند 


با تشکر فراوان