به آگاهی می‌رساند یکصد و بیست‌ و نهمین نشست باشگاه فیزیک تهران ساعت ۱۷ روز دوشنبه 6 مهر‌‌ماه 1394 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (انتهای خیابان کارگرشمالی، روبه‌روی کوچه نوزدهم) برگزار خواهد شد.
در باشگاه فیزیک این ماه آقای دکتر شروین گودرزی از پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای درباره «مبانی گداخت هسته‌ای» خواهند گفت. ساعت 18:20 خانم دکتر مریم ذوقی پرسش ماه را مطرح خواهند کرد و ساعت 18:40 اخبار فیزیک در ماه گذشته به آگاهی حاضران خواهد رسید.

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفا برای حضور در «باشگاه فیزیک» کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.
توجه ۲: علاقه مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند. 
عضویت برای عموم آزاد است.

زمان: ۹۴/۷/۶ 
مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
در ۷ دهه گذشته تحقیقات زیادی به منظور استفاده از گداخت هسته ای برای تولید انرژی الکتریکی انجام شده است.در این سخنرانی به سیر تحول این تحقیقات و طرح ها و روش های مختلف در این زمینه پرداخته شده و توکامک که مناسب ترین شکل برای یک راکتور گداخت است و مهم ترین پروژه های مربوط به آن به تفصیل شرح داده خواهند شد. در ضمن تاریخچه فعالیت های انجام شده در ایران در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای و امکانات موجود نیز به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.