«اصل کمترین کنش» موضوع این ماه باشگاه فیزیک تهران هستش و آقای دکتر احمد شیرزاد راجع به این موضوع صحبت خواهند کرد.


آدرس:‌ 
آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی، روبروی کوچه نوزدهم

برنامه:
۱۷:۰۰ سخنرانی: دکتر احمد شیرزاد
- دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۸:۲۰ پرسش ماه (دکتر مریم ذوقی) 
۱۸:۴۰ بخش اخبار (آقای ایمان مهیایه)


در مکانیک کلاسیک تحت شرایط معینی می توان مسیر حرکت دستگاه را از اصلی موسوم به اصل کمترین کنش به دست آورد. در اپتیک نیز می توان به کمک اصل فرما مسیر پرتوهای نور را به دست آورد. شباهت این دو اصل به یکدیگر در ابتدای شکل گیری مکانیک کوانتومی فیزیکدانان را راهنمایی کرد که مکانیک موجی سیستم های مادی را به نحوی که بعدها با معادله شرودینگر توصیف شد پایه ریزی کنند. اما در این میان نکته جالب آن است که برخی از مسایل معمولی فیزیک پایه و فیزیک کوانتمی را بدون توسل به معادلات دیفرانسیل پیچیده می توان با این اصل حل کرد. در این سخنرانی برخی از این مثال ها را تحلیل خواهیم کرد.