«کیهان اولیه:از نظریه تا مشاهدات رصدی»

دکتر حسن فیروزجاهی

پژوهشگاه دانش های بنیادی(IPM)


زمان: دوشنبه،4 اسفند ماه،ساعت 17 

مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

به مدد انواع مشاهدات دقیق رصدی ما اکنون در عصر طلایی کیهان شناسی هستیم در این سخنرانی مدل استاندارد کیهان شناسی را مرور می کنیم. همچنین کیهان اولیه و نظریه تورم به عنوان عامل تولید اختلالات نخستین روی تابش زمینه و تشکیل ساختار را مطالعه می کنیم . همچنین نتایج رصدی جدید ماهواره پلانک بر رسی می شود .

اصلاعات بیشتر : انجمن فیزیک ایران