انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور و یکی از پویاترین انجمن های علمی که از بدو تاسیس تاکنون کارنامه درخشانی را در عرصه های مختلف علمی، ترویجی و پژوهشی از خود به منصه ظهور رسانده است در راستای دستیابی به اهداف عالی مصوب خود در زمینه اعتلای این شاخه نوین علمی در کشور و اشاعه آن در میان آحاد جامعه، خاصه اقشار فرهیخته دانشگاهی، برگزاری سلسله همایش های ملی و کارگاه های آموزشی علوم و فناوری نانو موسوم به NCWNN را در دستور کار خود قرار داده است. این همایش ها به صورت ادواری هر دو سال یکبار در بهار سال های زوج برگزار خواهد شد که اولین همایش در اردیبهشت ماه سال 1392 در دانشگاه تربیت مدرس با استقبال پرشور اساتید، دانشجویان، محققین و صاحبنظران حوزه های مختلف علوم و فناوری نانو تشکیل گردید.

بر این اساس انجمن در نظر دارد نسبت به برگزاری دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو موسوم به  NCWNN1394  در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1394 در دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)  اقدام نماید.


محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

-  نانوفیزیک

-  نانوشیمی

- نانومواد 

-  نانومحاسبات

-  نانوزیست فناوری

-  نانوالکترونیک

-  نانومکانیک

-  نانوپزشکی


 

زمان ارسال مقالات:

20 آذر لغایت 15 بهمن 1393

ثبت نام (زودهنگام) در همایش:

اول اسفند 1393 لغایت 20 فروردین 1394برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.