تغییرتاریخ امتحانات مورخ 93/10/17 پیام نور

بدلیل مصادف بودن امتحانات مورخ93/10/17 با همایش 25 سال  تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور  تاریخ امتحانات روز مذکور به تاریخ 93/10/30  تغییر می یابد.


با توجه به بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به روسای مراکز استانی، تاریخ امتحانات پایان ترم  مورخه 93/10/17 پیام نور بدلیل همزمانی با همایش 25 سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور تغییر کرد.
بر این اساس بدلیل مصادف بودن امتحانات مورخ 93/10/17 با همایش 25 سال  تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور  تاریخ امتحانات روز مذکور به تاریخ  93/10/30  تغییر می یابد. 

 دانشجویان گرامی: جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم (گزارش 428) میتوانید از تاریخ29 اذرماه الی 29 دی ماه به  سیستم گلستان مراجعه فرمایید.
همچنین امکان حذف اضطراری دروس از 14 آذرماه لغایت 21 اذرماه با مراجعه به سیستم گلستان  میسر میباشد.


منبع: سازمان پیام نور استان البرز