با سلام 

پس از شمارش آرا،نتایج،به قرار زیر میباشد:

1.مهدی بشکنی

2. خانم فاضل 

3.خانم قنبری 

4.خانم یادگاری 

5.خانم طربیان 

6.خانم بیرامی 

7.آقای میر احمدی 


با عرض تبریک به همه دوستانی که انتخاب شده اند 

و دعوت به همکاری از همه آنهایی که انتخاب نشدند و یا کاندید نبودند ... 


امیدوارم دوره پرباری برای انجمن داشته باشیم. 


بیایید توان خانواده فیزیک را ارتقاء بدهیم 

با تلاشی مضاعف و ایده های ناب. 


«مهدی بشکنی»