«افزایش انبارمانی سیب زمینی و سیر با استفاده از باریکه ی الکترونی»

دو محصول سیب­ زمینی و سیر از محصولات مهم کشاورزی ایران می­باشند که طی انبارداری به علت جوانه­ زنی و فساد خسارات زیادی می­بینند. در حال حاضر برای کنترل خسارات ناشی از انبارمانی از مواد شیمیایی استفاده می­ شود که به علت تاثیرات مضر زیست محیطی باید با روش­ های سالم­ تر جایگزین شوند. یکی از بهترین این روش­ ها برای جلوگیری از جوانه­ زنی و کاهش ضایعات، استفاده از پرتوهای یون­ ساز می­ باشد. بدین منظور پروژه­ای جهت افزایش مدت زمان انبارمانی دو محصول غذایی استراتژیک سیب­زمینی و سیر،با استفاده از پرتوی الکترون در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ­ای به مرحله اجرا درآمد.

در این پروژه محصولات سیب­ زمینی و سیر ،در فواصل زمانی پس از برداشت با استفاده از پرتوی الکترون،پرتوتابی شدند. سپس محصولات پرتوتابی شده به انبارهای صنعتی و سنتی منتقل شده و در آنجا نگهداری شدند. جهت تعیین اثر پرتو الکترون بر افزایش ماندگاری و همچنین خصوصیات کیفی دو محصول، در فواصل زمانی مختلف از نمونه­ های داخل هر دو انبار نمونه­ برداری و آزمایش های متعددی انجام شد. در انتهای دوره انبارمانی، کاهش ضایعات انبارمانی همراه با حفظ خصوصیات کیفی و بازار پسندی در هر دو انبار صنعتی و سنتی با استفاده از پرتو الکترون در مقایسه با شاهد پرتوتابی نشده به وضوح مشخص گردید. با استفاده از پرتو الکترون امکان نگهداری سیب­ زمینی به مدت 9 ماه و همچنین سیر تا 10 ماه بدون جوانه­ زنی، کاهش خسارت و با حفظ کیفیت مطلوب و بازار پسندی با موفقیت در انبار فراهم شد.

منبع:http://www.aeoi.org.ir/