«جایزه نوبل براى نور آبى»

 
دکتر علیرضا بهرامپور

دانشگاه صنعتی شریف


 ساعت 17 روز دوشنبه 5 آبان‌ماه 1393


محل:‌

آمفی تیاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان
کارگر شمالی

برنامه:
۱۷:۰۰ سخنرانی: آقای دکتر علیرضا بهرامپور - دانشگاه
صننعتی شریف - دانشکده فیزیک
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۸:۲۰ پرسش ماه:‌ دکتر
خسرو حسنی - دانشگاه تهران
۱۸:۴۰ خبر نشست:‌ ایمان مهیایه - دانشگاه صنعتی
شریف

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفا برای حضور در «باشگاه فیزیک» کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.

توجه ۲: علاقه مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.
عضویت برای عموم آزاد است.

تولید نور سفید با استفاده از جریان الکتریکى از قرن نوزدهم آغاز و تحقیقات براى بالا بردن راندمان ادامه دارد. در قرن نوزدهم با تبدیل انرژى الکتریکى به حرارت در سیم حامل جریان با بالا رفتن درجه حرارت سیم حامل جریان وادار به تابش الکترو مغناطیسى شد. طول موج متناظر با مکزیمم شدت تابش توسط درجه حرارت تعیین میشود. براى بالابردن راندمان تبدیل، لازم است تابش در باند غیر مرىى حذف شود. براى تولید نور سفید استفاده از ترکیب طول موج هاى قرمز ، سبز و آبى RGB با پهناى باند کم مورد توجه ویژه قرار گرفت. دیودهاى نیمه هادى نورافشان LEDباراندمان بسیار خوبى انرژى الکتریکى را به نور تک فام با پهناى باند کم تبدیل میکنند. در اواىل دهه شصت میلادى دیود نور افشان در باند قرمز R ابداع شد. با قریب ده سال تأخیر دیو نور سبز G ساخته شد. محققان بسیارى در زمینه ساخت دیود نور افشان آبى مشغول شدند تا بالاخره آقایان ایسامو آکاساکى از دانشگاه میجو، هیروشى آمانو از دانشگاه ناگویا و شوجى ناکامورا از دانشگاه کالیفرنیا در اواىل دهه نودموفق به اختراع دیود نورافشان و لیزر آبى B با استفاده از نیمه هادى GaN شدند . این اختراع حلقه ساخت LED نور سفید را کامل ساخت و راندمان تولید انرژى الکتریکى به نور سفید را بسیار بالا برد و مخترعین آن را شایسته در یافت جایزه نوبل فیزیک سال دوهزار و چهارده ساخت. بعلاوه این اختراع صد ها کار برد آن را، از قبیل صفحات نمایشگر و DVD هاى پر ظرفیت که منتظر آمدنش بودندمحقق ساخت.

منبع: انجمن فیزیک ایران