دوشنبه 5 آبان ماه ساعت 11:30 کلاس 220

روز دوشنبه 5 آبان ماه انتخابات انجمن داریم.یعنی دانشجوهای فیزیک به کسانی که کاندید میشند رای میدهند.نفر اول که بیشترین رای رو میاره دبیر انجمن خواهد شد و نفر دوم نایب دبیر خواهد شد و چهار نفر بعدی اعضای اصلی انجمن خواهند شد.شما دانشجوهای فیزیک میتونید کاندید بشید.

شرایط کاندید شدن:

  • حداقل یک ترم از تحصیل نامزد گذشته باشه.
  • ترم قبل مشروط نشده باشه.
  • وقت کافی برای فعالیت توی انجمن داشته باشه.

 

برنامه هاتون رو یادداشت کنید و روز انتخابات ازخودتون و برنامه هاتون برای دانشجوهای فیزیک صحبت کنید.

دوشنبه در مورد وظایف اعضای انجمن صحبت خواهد شد. 
فقط باید علاقه داشته باشید.به فیزیک و به پیشرفت گروه فیزیک دانشگاهمون...