«دنیا از دیدگاه یک فیزیکدان انرژی‌های بالا: از ابعاد زیر هسته‌ای تا کیهان»
 
دکتر محمدمهدی شیخ‌جباری

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

زمان:دوشنبه 6 مرداد 93 ساعت 17

مکان:دانشکده فیزیک دانشگاه تهران-میدان انقلاب-انتهای خیابان کارگر شمالی«امیر آباد»

چکیده:
فیزیک یکی از علوم تجربی است که هدف آن فهم آن است که دنیا در ابعاد بسیار کوچک تا ابعاد و فواصل بسیار بزرگ که تاکنون مشاهده شده‌اند چگونه کار می‌کند. فیزیک انرژی‌های بالا بخشی از فیزیک است که به فهم جهان اولیه--وقتی عالَم بسیار جوان و گرم بود، کمی بعد از مَهبانگ، می‌پردازد. به‌علاوه فیزیک انرژی‌های بالا برای درک جهان در ابعاد بسیار کوچک و تکانه و انرژی بسیار بالا-که این دو نیز با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به هم مربوط‌اند-- لازم است. در این سخن‌رانی به بحث در مورد تصویر و دیدگاه فعلی فیزیک‌دان‌ها بر اساس آخرین مدل‌ها و داده‌های موجود می‌پردازیم.