لحظه‌ای پیش چشمتان به این کتاب خورد، آن را برداشتید، براندازش کردید و اکنون دارید این سطرها را می‌خوانید. بسیار عالی! شاید با نگاهی به مطالب، آن را بخرید، شاید هم نخرید. ولی خب … آیا امکان ندارد که شما در جهانی دیگر، دست به این کارها نمی‌زدید؟ اگر شما زمانی که چشمتان به کتاب خورد، از آن رو برمی‌گرداندید و سراغش نمی‌آمدید، چه؟ آیا شما در موازات خودتان حضور دارید؟

در جستجوی بسگیتی


 


 امکان‌پذیری‌هایی در موازات
——————–
Seeking The Multiverse
Possiblities In Parallel

ویراستار : جسی امزپک (از ویراستاران ساینتیفیک امریکن)

ترجمه: رامین رامبد
انتشارات: مازیار
موضوع: کیهان شناسی – جهان‌های موازی
چاپ اول، ۱۳۹۲
تعداد صفحه: ۱۸۸ – مصور – نمودار – جدول
وب‌سایت ناشر : www.mazyarpub.com
قیمت: ۸۵۰۰ تومان

از مقدمه‌ی کتاب:

جهان‌های موازی، در جای جای علمی تخیلی حضور دارند، و تعجبی هم ندارد. آنها به ما این امکان را می‌دهند تا با بیرون رفتن کامل از جهان خودمان، در مورد همین پرسش خیال‌پردازی کنیم که «« اگر …. چه؟»» نه این‌که تنها بیندیشیم جهانی که می‌شناسیم در اثر یک رویداد به چه صورت دیگری در می‌آمد. برای کیهان‌شناسان این پرسش مطرح است که اگر ثابت‌هایی که سنگ بنای بنیادی فیزیک را می‌سازند، متفاوت بودند، چه؟ ایده‌ای که در این کتاب بررسی می‌شود همین است. در جستجوی بسگیتی،‌ امکان‌پذیری‌هایی در موازات. نوشتارهای آمده در این کتاب له یا علیه این ایده افسونگر، از سوی برترین اندیشه‌ورزان این حوزه است. که از امکان‌پذیری‌ نظری بسگیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر می‌گیرد. همچنین به ایده‌ی «« برین‌ها» و وجود بُعدهای دیگر پرداخته می‌شود. و نیز وارسی این امکان که آیا به راستی ثابت‌های طبیعت ثابت‌اند؟ یکی از بزرگترین دستاوردهای علم این است که می‌توانیم بپرسیم چرا گیتی‌ به این صورت است که هست؟ امکان‌پذیری‌های گوناگونی برای بسگیتی وجود دارد و کوشش علمی عظیمی در این راه صرف می‌شود تا در نهایت به این پرسش غایی بپردازد که «« اگر … چه، چرا ما، چرا اکنون؟»»

در ادامه به قسمت‌هایی از متن این کتاب توجه فرمایید: تورم بسطی است بر نظریه‌ی بیگ‌بنگ و به بسیاری از نکات مبهم آن نظریه سامان می‌دهد. مثل اینکه چرا گیتی چنین بزرگ، چنین یکنواخت و چنین تخت است. کشیدگی سریع فضا در مدت‌ها پیش می‌تواند یکجا به همه‌ی این‌ها و دیگر موارد مرتبط پاسخ دهد. چنین کشیدگی‌ای را نظریاتی متعدد در فیزیک ذرات پیش‌بینی می‌کنند، و همه‌ی شواهد موجود بر آن صحه می‌گذارد. عبارت «جاودانه‌ی آشوبناک» به چیزی برمی‌گردد که در بزرگترین مقیاس رخ می‌دهد. فضا در کل در حالت کشیدگی است و همواره به این روند ادامه خواهد داد ولی برخی مناطق فضا دست از کشیدگی بر می‌دارند و حباب‌هایی مشخص می‌سازند، مانند حباب‌های گاز در خمیر نان در حال ورز آمدن. تعداد بی‌شماری از این حباب‌ها پدیدار می‌شوند. هر کدام بسگیتی رده‌ی ۱ جنینی است: نامتناهی در اندازه و پر از ماده‌ی نهاده شده توسط میدان انرژی پیش‌برنده‌ی تورم.

این حباب‌ها بیش از بی‌نهایت دور از زمین قرار دارند، از این جنبه که اگر برای همیشه با سرعت نور بروید، به آنها نخواهید رسید. دلیلش این است که فضای بین حباب خودمان و همسایگانش تندتر از چیزی که بتوانید از درونش سفر کنید، دارد گسترش می‌یابد. زادگان شما هرگز همزادهای خود را در رده‌ی ۲ بسگیتی نخواهند دید. به همین دلیل، اگر انبساط کیهانی در حال شتاب‌گیری باشد،‌چیزی که رصدهای ما بر آن مهر تأیید می‌زند، شاید دگرمن‌های خویش را حتی در رده‌ی ۱ هم نبینند. دیدگاه غالب در فیزیک امروزین آن است که ابعادیت فضازمان، کیفیت‌های ذرات بنیادی، و بسیاری از به اصطلاح ثابت‌های فیزیکی بر حسب قوانین فیزیک ساخته نمی‌شوند، بلکه پیامد فرآیندهایی‌اند معروف به شکسته‌شدن تقارن.

برای نمونه نظریه‌پردازان می‌اندیشند که فضا در گیتی خودمان زمانی ۹ بعد داشت، همگی روی پایه‌ای یکسان. در آغازین روزهای پیشینه‌ی گیتی، سه تا از آنها در انبساط فضا مشارکت کردند و به سه بعدی تبدیل شدند که هم اکنون می‌بینیم. شش تای دیگر اکنون مشاهده‌ناپذیرند. یا چون با توپولوژی دونات‌مانند به صورت میکروسکپی مانده‌اند یا چون همه‌ی ماده به رویه‌ای سه بعدی (ممبرین یا غشاء یا به سادگی برین‌) در فضا زمان ۹ بعدی مقید است. بدین ترتیب تقارن اصلی در میان بعدها شکسته شد. افت‌ و خیزهای کوانتومی پیش‌برنده‌ی تورم آشوبناک می‌تواند سبب شکسته‌شدن متفاوت تقارن در حباب‌های متفاوت شود. برخی شاید چهار بعدی شوند، دیگران شاید بتوانند به جای سه نسل از کوارک‌ها به دو نسل برسند و شاید برخی هم باشند که به ثابت کیهان‌شناختی قوی‌تری از گیتی خودمان دست یابند. دیگر شیوه‌ی ایجاد بسگیتی رده‌ی ۲ چه بسا از راه زایش و نابودی چرخه‌ی گیتی‌ها باشد.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
اگر … چه؟ چرا ما؟ چرا اکنون؟

بخش ۱ – جهان‌های کشف نشده

گیتی‌های موازی (مکس تگمارگ)
ادعاهای خارق‌العاده (جرج آلیس)
سواری در قطار هوایی عظیم کیهانی (کلیف برجس)

بخش ۲ – کندوکاوها

به زور گشودن پنجره (جرج ماسر)
بیرون از تاریکی (گئورگی دیوالی)

بخش ۳ – بعدهای چندگانه

جستجوی حیات در بسگیتی (گیلاد پرز)
گرانش کوانتومی در تختستان (استیون کارلیپ)
بعدهای نادیده‌ی گیتی (نیما حامد ارکانی، ساواس دیموپولوس)

بخش ۴ – زمان و باز هم زمان

فیزیک کوانتومی سفر در زمان (دیوید دویچ)
اسطوره‌ی سرآغاز زمان (گابریله ونه‌ زیانو)
بود که بود (جرج ماسر)

بخش ۵ – چرا اکنون زندگی می‌کنیم

چشم ‌انداز نظریه‌ی ریسمان (رافائل بوسو)
ثابت‌های ناثابت (جان بارو)
بحث بر سر تورم (پل استاین هارت)

منبع :

سایت هوپا

bigbangpage.com