با سلام


سمینار این هفته یه کمی با همیشه متفاوت خواهد بود .

در واقع این هفته یک جلسه هم اندیشی در مورد فیزیک خواهیم داشت .

جلسه گفتگوی فیزیکی که همه شرکت کنندگان در آن بحث خواهند کرد و نظرات شخصی و اطلاعات خود را ارائه خواهند داد.

جلسه خوبی میشود البته اگر همه در بحث شرکت کنند .

«مهدی بشکنی»

 

شنبه 13/2/93  ساعت  13   الی 14    کلاس 220

 

از دوستان خواهش دارم به خاطر اینکه اطلاع رسانی دیر صورت گرفته ، به بقیه خبر بدهند .

خودم تا حالا چند بار در این محافل بودم . شاید کمی از لحاظ علمی در هم و برهم باشه ولی در انتها مطالب  زیادی یاد میگیریم.
 منتظریم تا همه بچه های فیزیک را ببینیم.