به آگاهی می‌رساند یکصد و سیزدهمین نشست باشگاه فیزیک تهران ساعت ۱۷ روز دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه 1393 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (انتهای خیابان کارگرشمالی) برگزار خواهد شد.

خبر نشست این باشگاه اخبار بسیار مهم و داغی است که در هفته‌های اخیر منتشر شد و خبر از کشف امواج گرانشی و تایید مدل تورمی کیهان می‌داد .


در باشگاه فیزیک این ماه آقای دکتر سهراب راهوار از دانشگاه شریف سخنرانی با عنوان «کشف نشانه‌های امواج گرانش اولیه بر روی نقشه‌ی پلاریزاسیون تابش زمینه‌ای کیهان» خواهند داشت که مربوط به این کشف و نتایج آن است.
در ادامه ساعت 18:20 آقای دکتر خسرو حسنی از دانشگاه تهران پرسش ماه را مطرح خواهند کرد و پس از آن آقای ایمان مهیایه از دانشگاه صنعتی شریف اخبار مهم چند هفته گذشته را به آگاهی حاضران خواهند ‌رساند.

منبع: