«آشوب و سیستم‌های آشوبگونه»

 

واسطه: مهدی بشکنی
 
تیم پ‍ژوهش(نظریه آشوب)


 

 تاریخچه آشوب و دینامیک‌های آشوبگونه
سیستمهای آشوبگونه و مساله سنکرون سازی (همزمان سازی ) آنها در سالهای اخیر کانون توجه دانشمندان در شاخه های مختلف علوم قرار گرفته است روشهای گوناگونی مانند کنترل پسخورد خطی و غیر خطی و کنترل تطبیقی برای نیل به هدف سنکرون سازی به کار گرفته شده اند. بسیاری از این روشها سنکرون کردن در سیستم آشوبگونه با ساختار دینامیکی یکسان به کار رفته اند و کار کمی در زمینه سنکرون کردن دو سیستم آشوبگونه با ساختار دینامیکی متفاوت انجام شده است.تا قبل از قرن بیستم معادلات دیفرانسیلی خطی، مدل ریاضی اصلی برای سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی و غیره بودند. سپس مدل‌های نوسانی خطی ارائه شدند که آنها نیز مانند معادلات دیفرانسیلی خطی، قادر به توصیف فرایندها و پدیده‌های مهندسی و فیزیکی جدید نبودند.

اساس مدل‌های ریاضی جدید و نظریه نوسانات غیرخطی توسط éA. Poincar، B. Van der Pol، A.A. Andronov، N.M. Krylov و N.N. Bogolyubov پایه‌گذاری شد. یکی از مهمترین مفاهیم این نظریه، چرخه محدود[2] پایدار می‌باشد.
 

حتی ساده‌ترین مدل‌های غیرخطی قادر به توصیف نوسانات غیر‌خطی پیچیده و نوساناتی که وابستگی شدید به شرایط اولیه دارند (سیستم‌هایی با چندین چرخه محدود)، هستند. مدل‌های نوسانی خطی و مدل‌های غیرخطی با چرخه‌های محدود نیاز مهندسین را برای چندین دهه برآورده‌ کردند. آنها بر این باور بودند که این مدل‌ها تمامی انواع نوسانات ممکن یک سیستم قطعی را توصیف می‌کنند. این اعتقاد به وسیله یافته‌های ریاضی حمایت می‌شد. برای مثال تئوری معروف Poincaré-Bendixson ادعا می‌کرد که حالت تعادل و چرخه محدود تنها موارد ممکن حرکات پایدار محدود‌شده در یک سیستم درجه دوم پیوسته است .


به هر حال در اواسط قرن گذشته ریاضیدانانی چون M. Cartwright، J. Littlewood و S. Smale نشان دادند که این موارد برای سیستم‌های درجه سه کافی نیستند و حرکات پیچیده‌ای مانند نوسانات غیر متناوب محدود‌شده برای اینگونه سیستم‌ها ممکن است. در سال 1963 فیزیکدانی به نام E. Lorenz، با مقاله خود انقلابی ایجاد کرد.

در فایلی که اینجا میگذارم مقاله نسبتا خوبی در مورد نظم در بی نظمی و تئوری آشوب میباشد که از سایت سیویلیکا گرفتم و نویسنده آن مشخص نیست .


 
دانلود آشوب و سیستم های آشوبگونه «نظم در بی نظمی»
 
امیدوارم مفید باشد .
 
موضوعات زیر در همین وبلاگ قابل دسترس است:
 
1 - پاور پویینت سمینار با موضوع نظریه آشوب «نظم در بی نظمی»
 
2 - پاور پوینت کاربرد آشوب در سیستم های بیولوژیکی
 
3 - نظریه آشوب «نظم در بی نظمی 

۴_ دیگر مطالب در مورد آشوب 

 
»«نظر فراموش نشود»«