دوشنبه پنجم اسفند ماه آخرین جلسه ی باشگاه فیزیک تهران در سال نود و دو  هستش . . . دکتر حمید رضا مشفق  در باره ی ستاره های چگال سخنرانی خواهند کرد .

 

پ ن : زمان : دوشنبه پنجم اسفند ماه ساعت 17 تا19

مکان :دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (میدان انقلاب،خیابان کارگر شمالی)

 

چکیده:
ستاره های چگالی نظیر ستاره های نوترونی ؛هیبریدی و کوارکی تجلی نادر ترین نوع ماده موجود در طبیعت هستند. ستاره هایی با جرم حدود دو برابر جرم خورشید اما شعاعی حدود 10 کیلومتر که از بقایای احتمالی انفجار ابر نواختر ها هستند. ماده ای بسیار چگال که حجم قابل توجهی از آن حاوی نوترون های بسیار چگالیده است. چگالی در مرکز آن به دلیل فشار بسیار زیاد به چگالی تا 10 برابر چگالی هسته ی اتمها نیز می رسد که در چنین شرایطی حتی نوترون ها نیز شکسته شده و به کوارک ها و سایر ذرات بنیادی تبدیل می شوند. مطالعه چنین موجودات غریبی می تواند بینش ما را نسبت به فیزیک انرژی های بالا و گرانش تعمیق بخشد.


منبع : http://www.psi.ir