انریکو فرمی(فیزیکدان آمریکایی ایتالیایی الاصل و اولین طراح راکتور هسته ای)


روزی انریکو فرمی که از کلاس ریاضی دانشکده هایش خسته شده بود، نزد استادش رفت و گفت:"استاد! درس های ریاضی طرح شده در این کلاس بیش از حد آسان هستند و من خسته شده ام." استاد نگاهی به او کرد و گفت:"پس مطمئن هستم این مسائل برایت جالب باشند."

سپس 9 مسئله از کتابی درآورد و روی کاغذی نوشت و به انریکو داد. یک ماه بعد استاد به سراغ فرمی رفت و گفت:"خوب با مسئله هایی که به تو دادم چطوری؟"

فرمی پاسخ داد:"استاد مسئله ها خیلی سخت هستند. من تا حالا فقط توانسته ام 6 تای آن ها را حل کنم."

استاد به شدت از این پاسخ شگفت زده شد و گفت:"چی!!! اما این مسئله ها غیرقابل حل بودند."