اطلاعیه                                                                            اطلاعیه

دانشجوهایی که درس فیزیک نجوم مقدماتی رو برداشتین اسم و فامیلیتون رو بفرستید به وبلاگ،که لیست رو بدیم به استاد عزیزی تا براشون کلاس تشکیل بدهند .