محقق ایرانی دانشگاه جنوب دانمارک با همکاری محققان دیگر موفق به ایجاد شیوه جدیدی شده‌اند که جست‌وجو برای فیزیک نوین در جهان را ساده‌تر می‌کند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تصور می‌شود که احتمالا جهان به شکل کاملا متفاوتی از پیش‌بینی‌های کنونی نظریه‌ها و مدلهای فیزیک ساخته شده باشد؛ از این رو به بررسی آن بخشهای طبیعت نیاز است که مدلهای کنونی قادر به توضیح آنها نیست. این حوزه با عنوان «فیزیک نوین» شناخته شده که درک انسان از جهان را وارونه کرده است.

«مهدی بشکنی»

دکتر «متین مجزا» از مرکز کیهان‌شناسی و پدیدارشناسی فیزیک ذرات دانشگاه جنوب دانمارک با همکاری دانشمندانی از دانشگاه استنفورد آمریکا و دانشگاه چونگ‌کینگ چین با شیوه‌ای موسوم به «روش تنظیم مقیاسی» توانسته‌اند برخی از شکافهای بسیار مهم موجود در نظریات، مدلها و شبیه‌سازیهای امروزی را پر کنند که پایه کل فیزیک ذرات امروزی هستند.

دکتر مجزا اظهار کرد: فیزیک نوین درباره جست‌وجو برای پدیده‌های ناشناخته فیزیک است که در تصور فعلی جهان قابل درک نیست. با این روش ما می‌توانیم بیشتر تردیدها را در نظریه‌ها و مدلهای امروزی از بین ببریم.

بسیاری از نظریه‌ها و مدلها در فیزیک از این مشکل برخوردارند که در کنار پیش‌بینی‌های آنها، پارامترهایی ارائه می‌شود که دانشمندان چگونگی تنظیم آنها را نمی‌شناسند.

مجزا در توضیح این مشکلات گفت: فیزیکدانان نمی‌دانند چه ارزشی باید برای این پارامترها در نظر بگیرند. برای مثال وقتی ما مدل استاندارد را مطالعه می کنیم و این پارامترهای ناشناخته را می‌بینیم، نمی‌دانیم آیا باید آنها را به عنوان شرایط پشتیبان یا ضد مدل استاندارد تعبیر کنیم. این باعث مشکل شدن مطالعه دقیق مدل استاندارد برای بررسی ارزش آن شده است.

با رویکرد جدید، اکنون محققان می‌توانند بطور کامل مدل‌های خود را از پارامترهای ناشناخته پاک کرده و ارزیابی بهتری از ارزش نظریات و مدلها ارائه کنند.

مدل استاندارد بیش از 50 سال است که نظریه غالب برای چگونگی ساخت جهان است. بر اساس این نظریه، 17 ذره زیراتمی(بعلاوه ذره هیگز) مبنای همه چیز را در جهان تشکیل می‌دهند. اما این مدل دیگر کافی نیست و از این رو نیاز جدید برای کاوش در مورد فیزیک نوین در جهان وجود دارد.

یکی از مشکلات اصلی مدل استاندارد عدم قابلیت آن در توضیح گرانش است. همچنین این نظریه نمی‌تواند وجود ماده تاریک را که به باور دانشمندان حدود 25 درصد کل ماده در جهان را تشکیل داده، توضیح دهد. علاوه بر آن، ویژگی‌های ذره به تازگی کشف شده بوزون هیگز به آن شکل که در مدل استاندارد توصیف شده، با جهان ثابت مطابقت ندارد.

مجزا افرود: بخشی از مدل استاندارد، نظریه کرومودینامیک کوانتومی بوده که یکی از اولین مسائلی است که ما می‌خواهیم با روش جدیدمان بررسی و تردیدها را از آن پاک کنیم.

نظریه کرومودینامیک کوانتومی به پیش‌بینی چگونگی تعامل کوارکهایی مانند پروتون و نوارون و گلئونها با یکدیگر می‌پردازد.

مجزا و همکارانش اکنون تخمین زده‌اند که ممکن است مبنایی برای بازبینی بسیاری از محاسبات علمی وجود داشته باشد که نتایج را از ابهامات پاکسازی کرده و در نتیجه یک تصویر قابل اعتمادتر از این مسئله که آیا نتایج از نظریه‌ها و مدلهای فعلی حمایت کرده یا با آنها تناقض دارند، ارائه کند.

به گفته دکتر مجزا، ممکن است نشانه‌های جدیدی برای فیزیک نوین وجود داشته باشد که در صورت عدم استفاده از این روش، با آن مواجه نمی‌شدند.

وی بر این باور است که مدل استاندارد نیاز به توسعه دارد تا بتواند ذره هیگز، ماده تاریک و گرانش را توضیح بدهد. یک امکان در این زمینه، بررسی نظریه شکست تقارن و دیگر نظریه ابرتقارن است.

 

منبع : http://www.hupaa.com/20131029064644001