ادیسون میگوید : « من هرگز معنی شکست را نفهمیدم ولی دانستم که از این راه به نتیجه نرسیدم.پس باید راه دیگری انتخاب کنم.»


پ ن : اگه تا الان توی درس خوندن موفق نبودید یا نمره ای که میخواستید رو نگرفتید،روش درس خوندنتون رو عوض کنید.