به اطلاعتون میرسونم که تاریخ اردو شد دوازدهم و نوزدهم آبان ماه .

اسامی  دانشجوهایی که میان رو خواهیم نوشت . برای اطلاع بیشتر هم میتونید با آقای بشکنی تماس بگیرید .

09126621686