کارگاه دو روزه آشنایی دبیران فیزیک با سرن
8 و 9 اردیبهشت ماه 1395 
پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کمیته برگزار کننده
عنوان‌ها و مدرسان کارگاه
1
.    دکتر شاهین روحانی – دانشگاه صنعتی شریف
2.    دکتر سید محسن اعتصامی – پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 
3.    دکتر عبیده جعفری - پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه لووان بلژیک
4.    دکتر مریم زینلی - پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
5.    دکتر معصومه یارمحمدی سطری - پژوهشگاه دانش‌های بنیادی


عناوین آموزشی کارگاه به صورت زیر پیش‌بینی شده است:
1.    آشنایی با فیزیک ذرات
2.    آشنایی با فیزیک و کاربرد شتابگرها
3.    آشنایی با فیزیک و کاربرد آشکارسازها
4.    آشنایی با بازسازی موجودات فیزیکی
5.    آشنایی با مقدمات تحلیل داده


مهلت ثبت نام: ‌29 اسفند 94
هزینه حق شرکت در کارگاه: 500000 ریال
هزینه حق شرکت شامل ناهار مدت برگزاری نیز هست.

امکان اسکان در اتاقهای مشترک دو تخته به تعداد محدود نیز امکان پذیر است.
هزینه اسکان به ازای هر تخت در اتاق مشترک دو تخته برای هر شب 450000 ریال است.

درصورت انصراف شرکت کنندگان تا دوهفته پیش از زمان برگزاری کنفرانس، 10% حق ثبت‌نام کسر و در مدت زمان کمتر از دو هفته، 30% حق ثبت نام کسر و مابقی به شرکت کننده بازگردانده خواهد شد.


پیش‌نیازها
دبیران فیزیک سراسر کشور مشمول این فراخوان خواهند شد.


برای آگاهی بیشتر میتوانید به نشانی 
https://indico.particles.ipm.ir/indico/event/184
 وارد شوید.