سمینار هفتگی گروه تئوری پژوهشکده ذرات پژوهشگاه دانشهای بنیادی

پژوهش فیزیک نظری در ایران


فرهاد اردلان، پژوهشگاه دانشهای بنیادی و دانشگاه صنعتی شریفتاریخ : پنج شنبه, 15 بهمن 1394 
           11:00 - 12:00     

شرح 


سالن سمینار باغ لارک

اطلاعات بیشتر : https://indico.particles.ipm.ir/indico/event/197/