دوشنبه شب خبری به ما رسید که همه بچه ها را اندوه گرفت 

شهادت هنر مردان خداست . این هنرمندی کار هر کسی نیست . 

با عرض تسلیت خدمت دوست گرامیمان خانم زهرا ذوالفقاری به مناسبت شهادت برادر گرامیشان به دست گروهک ملعون داعش در نجف اشرف 

امیدواریم قلب خانواده محترمشان التیام یابد 

هم دردی تمام دوستان را اعلام می‌داریم 

همه از اوییم و به سوی او باز خواهیم گشت 

مراسم ختم بزرگوار : ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﻫﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻐﺮﺏ ﻋﺸﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻫﻔﺪﻩ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺥ ﻋﺠﺐ ﮔﻞ ﻡ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﺥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ

دوستان فردا ساعت دو نیم در ایستگاه مترو جمع میشویم تا دسته جمعی به مکان مراسم برویم