انتخاب واحد ترم جدید شروع شد.حواستون به تاریخ امتحاناتتون باشه.درسایی رو برندارید که مجبور بشید توی یه روز دو تا امتحان بدید و سعی کنید طوری انتخاب واحد کنید که چند روز بین امتحاناتتون فاصله باشه . . .