فردا شنبه 3 آبان ماه کلاس استاد خدادادی تشکیل نخواهد شد.لطفا به دوستانتون اطلاع بدید.