توی اتاق گقتگوی سایت هوپا به موضوع جالبی برخوردم...«پارسی را پاس بدانیم.»

چون خوندن معادل های پارسی برام جالب بود،این متن رو نوشتم تا شما هم بخونید و با این واژه ها آشنا بشید...

آروین = تجربه
پایور paayvar = ثابت
پایور کردن = ثابت کردن
بایسته = واجب
بایستگی = وجوب
بایا = اجباری

بلندا= ارتفاع
پهنا = عرض
درازا = طول
ژرفا = عمق
گـُنجا = حجم
گـُنجایش = ظرفیت
پهنه = مساحت

تنمایه ( تن + مایه) = جرم
کارمایه /توانمایه = انرژی
(توانمایه = پتانسیل )

ناترازی توانمایه = اختلاف سطح پتانسیل(انرژی)
آهنکهربا = الکترومغناطیس
 خیزه های آهنکهربایی = امواج الکترومغناطیسی

خیزه = موج
خیزاب = موج آب/دریا

بجای فلک، بنویسیم سپهر ، آسمان، چرخ
صورت فلکی = نگاره ی سپهری، اخترنگاره

ناف= وسط، مرکز
آژگاه = مرکز
پیکره = جسم،
پیکره ها = اجسام، اجرام

سه‌برسنجی = مثلثات
آبگینه= بلور
ترانـما = شفــّـاف
فرجام = نتیجه ی پایانی

مهاد mehaad = اصل
مهاد پایایی ماده = اصل بقای ماده ( انرژی ، جرم ،..)
مهاد پایایی تکانه = اصل بقای ایمپولس
مهاد پایایی گشتاور = اصل بقای مومنتوم چرخشی 

هومن = انسان ( هو = خوب + من = از منش، منیدن --> نیک منش، انسان)
هومنی = انسانیت
مهاد های هومنی = اصول انسانی (اخلاقی)
هومن‌ستیز = ضد بشر

آزادی ستیز = ضد آزادی
دادستیز = ضد عدالت