این کاریکاتور دوست داشتنی من ««مدیر وبلاگ»» هستش . . . 

(با کلی غرور و  و تعصب و این حرفا )

;)