زمان : 21 خرداد 93
محل برگزاری: پژوهشگاه دانشهای بیادی تهران ( آی پی ام )

تهران - فرمانیه - چهار راه کامرانیه -جنب ساختمان کوه نور - نبش کوچه فربین

برای شرکت در نشست درخواست خود را ه نشانی الکترونیکی particles@ipm.ir ارسال کنید.

به تازگی مطالعاتی راهبردی در فیزیک ذرات بنیادی انجام گرفته است که هدف آن بررسی سوالاتی است که جامعه فیزیک ذرات خواهان پاسخ‌دادن به آنها در دو دهه آینده است. روش‌ها و رویکردهای ممکن نیز در جهت پاسخ ‌گویی به این سوالات تبیین شده‌اند.
در این نشست یکروزه سه مسیر پژوهشی اصلی در فیزیک ذرات یعنی دقت بیشتر، انرژی بالاتر و رهیافت کیهانی به همراه روش‌های نظری را بررسی خواهیم‌کرد.

منبع  و اطلاعات بیشتر : http://particles.ipm.ir/conferences/2014/FPP/index.jsp