دومین جلسه هم اندیشی ( بحث و گفتگوی فیزیکی ) انجمن فیزیک 

 

موضوع : نقش ریاضیات در فیزیک

 

تاریخ برگزاری : شنبه مورخ    20/2/93  ساعت 13  الی 14  اتاق 220

 

در این جسه میخوهیم باهم در مورد نقش ریاضیات در فیزیک بحث کنیم .

اصلا چرا در فیزیک به ریاضیات نیاز داریم، این نیاز تا چه حدی است ، در چه زمینه هایی بیشتر به آن نیاز داریم .

بحث خواهیم کرد ، گفتگو خواهیم کرد ، به چالش میکشیم ، پدیده های زیبا را توجیه میکنیم . با قوانین زیبای طبیعت آشنا میشویم . کمی فیزیک یاد خواهیم گرفت و در اعماق تفکر شنا میکنیم تابه یک تبادل تجربه برسیم و کمی و فقط کمی داناتر از قبل شویم.

خلاصه لذت میبریم ، بیاید و تجربه کنید.

منتظر حضور شما دوستان فیزیک دوست و فیزیک پژوه هستیم .