به اطلاع دوستان میرساند دانشگاه بر خلاف درج خودخوان بودن (( درس فیزیک رأکتور و درس آشکار سازها )) ، با تلاش تعدادی از دانشجوان ، برای این درسها کلاس برگزار کرده .

 

لذا از دوستان خواهشمندیم به بقیه دوستان اطلاع رسانی کنند تا از این کلاسها استفاده نمایند.

برنامه برگزاری کلاسها : شنبه ها از ساعت 14الی 17:30 استاد توسلی

یک هفته به درمیان فیزیک راکتور - آشکارسازها

ضمنا کتابهای این درسها که بسیار کمیاب است را تهیه نموده ایم و در اختیار واحد تکثیر قرار میدهیم تا کپی آن برای دانشجویان قابل استفاده باشد .

 

 

اردوی تأسیسات هسته ای فراموش نشود.