راهیان نور توی دو نوبت برگزار میشه.از تاریخ هشتم تا سیزدهم اسفند ماه خانم ها رو میبرند و تاریخ شانزدهم تا بیست و یکم آقایان رو میبرند.

ضمنا برای ثبت نام تا هفدهم بهمن ماه فرصت دارید.

با قطار؛هزینه ثبت نام : 30000 تومان

برای ثبت نام، نام و نام خانوادگی ،کد ملی و شماره دانشجوییتون رو به سامانه بصیرت بسیج دانشجویی به شماره 30004087881009  پیامک کنید .