ای کسانی که بیشتر درس خوندین و معدلتون بالای شانزده شده . . . نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوییتون رو برای ما بفرستید براتون برنامه داریم . . .

:)

 

رشته ی فیزیک البته .