«معرفی دکتر منصوری و تکمیل نظریه آشوب»

روز شنبه 18 آبان ماه ساعت 11:30 تا 12:30 آقای بشکنی میخوان درباره ی نظریه ی آشوب صحبت کنند و در ضمن دکتر رضا منصوری رو معرفی کنند . همونطور که در پست های قبلی گفتیم قراره دکتر رضا منصوری به دانشگاه ما تشریف بیارند.با اینکه ایشون شخصیت برجسته ی فیزیک کشورمون هستند اما برای کسانی که ممکنه آشنا نباشند سمینار این هفته مفید خواهد بود . . . 

مطالب مفید در مورد نظریه آشوب