اسامی زیر روز یکشنبه مورخ 12/8/92  با در دست داشتن یک کارت شناسایی معتبر( ترجیحا کارت ملی ) رأس ساعت 7:45 در جلوی پله های دانشگاه حضور داشته باشند تا رأس ساعت 8 حرکت کنیم .

از آوردن تلفن همراه و دوربین و حافضه جانبی و لب تاپ و تبلت و .... خود داری کنید .

در صورت عدم حضور ، به آقای مهدی بشکنی اطلاع دهید.

 

09126621686

1.امیر طاهری اعظم

2.حمید علیایی

3.علی غلامی

4.مهدی شجاعی دموچالی

5.مهدی بشکنی

6.سید علی صادقی

7.آرش ضیامنش

8.مهدی کاشفی فیض آبادی

9.امین امیری

10.احسان احمد شیروانی

11.عباس خسروی

12.مسعود غنیمتی

13.میلاد خادمی

14.پوریا محمدی

15.محمد شیراوند

16.احسان اینانلو

17.محمد میر احمدی

18.پرهام رزم یار

19.پدرام رزم یار

20.سعید ابراهیمی

21.سعیده محمدی

22.فرناز امیر جلیلوند

23.زهرا آمره بزچلوئی

24.مینا زنگنه

25.پریسا جان جان

26.ماعده طاهری

27.سحر رحیمی

28.نسرین علوی نیک

29.فاطمه احمدی

30.سمیرا جباری

31.محیا کاظمی

32.سپیده انبار

33.سعیده فصاحتی

34.اعظم خانی

35.مهسا کاظمی

36.فاطمه حاجی زاده

37.فهیمه پهلوانی نژاد

38.اکرم عبدی